SITE UPDATE: 23 juni 2013

(RESERVE) MOTORBLOKKEN SUZUKI GT750

MOTORBLOK NR 54624 (SUZUKI GT750-L)

INZETBAAR LIGT ALS RESERVE (t.b.v. GT750-L)

 
Door alle restauraties en revisies en het schaarser worden van de onderdelen, met name de motorblokken, toch maar weer op zoek gegaan naar een reserve motorblok voor de GT750.
Dit blok betreft een motorblok voor de Suzuki GT750-L. In voorkomend geval als bij demontage het blok van van de blauwe Suzuki GT750-L zou sneuvelen kan dit motorblok worden ingezet.
Het motorblok is gewassen.
Dit motorblok had slechts één aandachtspunt; uitboren van één M6 boutje van het waterpompdeksel moest gerepareerd of indien nodig uitgeboord te worden. Inmiddels is dit gebeurd en inspectie van dit GT750 heeft uitgewezen dat het een keurig en inzetbaar motorblok is. Indien nodig staat deze gereed voor het gebruik in de blauwe Suzuki GT750-L mocht dit blok sneuvelen bij demontage ten behoeve van revisie.
 
   
 
WORDT VERVOLGD Blokreminder: Jappies GT750-L blok
 
HOME
Datum km stand Totaal
     
     
     

MOTORBLOK NR 62874 (SUZUKI GT750-M)

VANWEGE DE STAAT VAN HET MOTOR BLOK WORDT DEZE (VOORLOPIG) NIET INGEZET!

 


Zoals elders op deze site aangegeven kochten we een SUZUKI GT750-A met een zeer slecht motorblok. Daarnaast kregen wij de indruk dat er met het motorblok was ge-raced.
Het cilinderblok was flink ge-tuned, de poorten waren flink groter gemaakt.
(Zie foto hierboven)
Foto rechts het slechte en lekkende motorblok uitgebouwd.
 
Dit motorblok was in zeer slechte staat, op verschillende plekken kwam er olie uit het motorblok.
Om plaats te maken voor grote carburateurs was een bevestigingspunt van het bovenste carterdeel voor het koppelings deksel weg gevijld. Boven op het blok was links van de ketting rand een stuk blok afgebroken.
Door deze mankementen hebben we toen besloten om dit blok te laten voor wat het is en een compleet ANDER en gereviseerd motorblok te monteren.
 
 
Dit bleek een goede beslissing te zijn geweest het onderste carterdeel was namelijk niet veel beter dan het bovenste. Na het verwijderen van het complete en lekkende motorblok uit het frame ontdekten we een kit plek onder aan het motorblok direct naast de waterpomp en direct onder de koppelingskooi. Blok constructief zit er hier een nagenoeg vierkant gat naar boven.
Precies op de rand van dit gat naar de bodem van het blok bevindt zich een flinke scheur van zeker 40mm. I.p.v. dit adequaat te repareren door dit te laten lassen is er m.b.v. een lapmiddel kit over de scheur uitgesmeerd.
 
Het motorblok stond nu al twee jaar op de plank. Ik besloot in een aantal vrije dagen het blok te demonteren. Inmiddels stond er een leeg SUZUKI GT750 motorblok gereed om alle bruikbare onderdelen hierin over te zetten. Eerder waren er al meerdere onderdelen gedemonteerd voor hergebruik, zoals startmotor, oliepomp en de olie distributieplaat.
 

DEMONTAGE

Het demonteren van het cilinderblok ging gelukkig eens een keer gemakkelijk. Het cilinderblok was echt flink bewerkt. De uitlaatpoort in het cilinderblok was zeker twee maal zo groot. Verder was het cilinderblok opnieuw geboord en gehoond en voorzien van de tweede overmaat (70+1mm). Neen met dit cilinderblok gaan wij niet rijden. Wij gaan voor origineel.
Na het plaatsen van een advertentie op Marktplaats.nl is het cilinderblok inmiddels verkocht.

Na demontage van dit lekkende motorblok werd mij nog meer duidelijk dat er met dit motorblok is ge-raced. We vroegen ons af hoe het mogelijk zou zijn hoe een blok midden in een vlak zou kunnen lekken. Zoals aangegeven zat onder de dichtgekitte rand een flinke scheur, dit geeft mij nog meer de bevestiging dat met dit motorblok is ge-raced. Waarschijnlijk is tijdens een race de koppelingskooi "ontploft" en zoals het er naar uit ziet met een flinke vastloper. Delen van de koppelings kooi zijn waarschijnlijk tussen het onderste carterdeel van het blok en de tandwiel krans van de koppelings kooi terecht gekomen, met de scheur als gevolg.
Jammer van dit blok deel, tevens zijn er twee M6 verzonken kop boutjes zijn afgebroken bij het demonteren voorlopig is dit onderste carterdeel niet meer bruikbaar.
Tijdens de demontage kwamen nog meer mankementen aan het licht!
De primaire as en secundaire assen waren voorzien van tandwielen die zeker niet van een SUZUKI GT750 waren geweest. De primaire as had een tand wiel, meest rechtse aan koppelings zijde, welke 13 tanden moet hebben maar had nu 16 tanden, dit aantal komt bij geen enkele GT750 voor. Dit betekende dat het tandwiel voor de eerste versnelling op de secundaire as ook veranderd was door een met 35 tanden. Dit is tevens het tandwiel wat de oliepomp via de ontkoppelde kickstarter als aandrijft. Helaas paste dit niet optimaal, alleen de punten van de tanden raakten elkaar, ik ga er vanuit dat hiermee zeker de beide tandwielen kunnen vastlopen.
Verder was het tandwiel voor de vijfde versnelling op de secundaire as eveneens gewijzigd met een tandwiel niet afkomstig van een versnellingsbak van een GT750. Na lang puzzelen zijn beide assen weer terug gebracht naar origineel, waarbij deze versnellingsbak is voorzien van goede en bruikbare tandwielen. Zie lijst elders op deze site.

In het defecte motorblok zat wel een gereviseerde krukas, na controle is gebleken (en de krukas is eerder getest na aanschaf) dat deze nog zeer goed in dit reserve motorblok is te gebruiken.
 
Vanwege een flinke scheur in het onderste carterdeel van dit motorblok is dit ter reparatie aangeboden om de scheur te lassen. Dit is inmiddels gebeurt. Praktisch gezien kan dit blok worden ingezet. Gezien een tweetal andere mankementen aan dit motorblok zal deze voorlopig op de plank blijven liggen.
Mankementen:
Kettingzijde, bovenste rand is een stukje weggebroken. (wel inzetbaar)
Koppelingszijde, bovenste schroefnok van koppelings deksel is nagenoeg volledig weg gevijld. (wel inzetbaar)
 
WORDT VERVOLGD Blokreminder: Jannekes oude GT750-A blok
N.B. A.d.h.v. het bloknummer is het en GT750-M blok
 
Datum km stand Totaal
     
     
     
HOME

MOTORBLOK NR 67929 (SUZUKI GT750-A)

 
Op dit moment een onbekende status. (?? Is wel een samengesteld motorblok.)
   
 
De versnellingsbak vertanding in onderstaande tabel. (BEHOORT ER IN TE ZITTEN)

Rijrichting

2de

5de

3de

4de

1ste

Primair

18

26

21

24

13

Secundair

32

25

29

27

37

 
   
 
WORDT VERVOLGD Blokreminder: Sloop Leo Schuil ??
 
HOME
Datum km stand Totaal
     
     
     
HOME

MOTORBLOK NR 75587 (SUZUKI GT750-A)

GEREPAREERD 100% GEMONTEERD OP DE GT750-A CANDY GOLD

 
Uit een sloopblok waarvan de carterdelen zoveel schade hadden kon ik alleen de binnendelen gebruiken. Na inspectie van de gedemonteerde en gebruikte krukas, is de krukas goedgekeurd, en heb ik besloten om van deze krukas en alle losse aanwezige onderdelen een blok te bouwen.
Ik heb daarbij gebruik gemaakt van carterdelen die ik anders NIMMER had  gebruikt, dit bij gebrek aan betere carterdelen.
Met deze gebruikte onderdelen kan ik dit blok testen en eventueel gebruiken.
Het oorspronkelijke nieuwe GT750-A blok kan dan even op de plank blijven liggen.
Als dit blok, naar mijn kritisch oordeel, naar behoren functioneert blijf ik dit blok gebruiken.
Functioneert dit motorblok niet dan ligt het gemonteerd en compleet op voorraad, totdat ik de onderdelen nodig heb.
 
De versnellingsbak vertanding in onderstaande tabel.

Rijrichting

2de

5de

3de

4de

1ste

Primair

18

26

21

24

13

Secundair

32

25

29

27

37

 
   
 
WORDT VERVOLGD Blokreminder: Samengesteld GT750-A blok
 
Datum km stand Totaal
     
     
     
HOME

MOTORBLOK NR 84814 (SUZUKI GT750-B)

 
Dit blok is ooit ergens bij een opruimende motorsloop gehaald. Na demontage bleek dat dit een een blok te zijn waar eerder water in heeft gestaan of het is zelfs mogelijk dat deze GT750-B zelfs helemaal te water heeft gelegen. Temeer daar de middelste cilinder flink roest heeft opgebouwd en in het blok ook water schade is opgemerkt.
Na demontage is gebleken dat de kraag in het motorblok voor de C-ring voor het groeflager van de primaire as volledig weggebroken is. Het is de bedoeling dat t.z.t. dit blok nog wordt gerepareerd, als dit mogelijk is. Ik zal aan de specialisten vragen hoe we dit het beste kunnen doen.

21 juni 2013; Het blok is aangeboden aan de specialisten ter reparatie van de kraag van het grote groeflager van de PRIMAIRE as. Inmiddels heb ik begrepen dat als je het goed wilt doen je een aantal voorbereidingen voor het lassen van aluminium moet treffen.
- Schoonspuiten met  hete en hoge druk water spuit,
- Ultrasoon laten reinigen van de te lassen oppervlakten,
- Voorverwarmen in een oven t.b.v. het lassen.
Na deze voorbereidingen kan er een nieuwe kraag voor de primaire as erop gelast worden.
Dat je dit door specialisten moet laten doen is duidelijk, het moet in één keer goed. Daarnaast mag het blok niet beschadigen of vervormen door het lassen.

Omdat er voldoende ruimte voor het oplassen van een nieuwe kraag aanwezig is heb ik aan de lasser gevraagd om voldoende lasmateriaal op het breukvlak aan te brengen. Waarom Suzuki er zelf een fragiel en onvoldoende stevige kraag heeft aangebracht is mij onduidelijk.
De onderstaande foto's maken duidelijk hoe het probleem is opgelost en het motorblok uiteindelijk weer bruikbaar is.
 
 
 
 
BELANGRIJKE INSPECTIE:
Het bovenstaande blok is een B-Blok van een Suzuki GT750. Jammer genoeg is dit inmiddels het tweede B-Blok waarbij ik deze problemen heb geconstateerd. Bij een derde B-Blok heb ik deze problemen kunnen voorkomen door een extra controle van het grote groeflager uit te voeren. Door de Primaire as in zijn zitting rond te draaien en te vergelijken met de andere lagers kwam ik tot de ontdekking dat deze niet op de lager zitting in het blok ruste maar op de C-ring zelf. Het lijkt of de groef in het blok te ondiep is of de C-ring te hoog.

 
Uitwisseling van de C-ring zorgde ervoor dat het grote groeflager weer juist in de lager zitting paste. Het lager was nu niet meer rond te draaien in zijn lager zitting, net zoals de andere drie groeflagers. Het is zeker een extra controle punt voor het in elkaar zetten van Suzuki GT750 blokken om dit te controleren.
 
 
Onlangs heb ik een ander Suzuki GT750 B-Blok op de kop kunnen tikken waarvan de carterdelen van het motorblok flink waren beschadigd. Daarentegen bleek dat de inhoud van dit B-Blok er zeer netjes en bijna niet gebruikt uit zag, het blok had zoals ik dat kan beoordelen zeer weinig kilometers gemaakt. Het is de bedoeling om de complete inhoud in het gerepareerde GT750 B-Blok te zetten samen met een gereviseerde krukas die is overgehouden na een stroring van een van onze motoren, de zwarte GT-750-A van Janneke.
Het blok is dan weer volledig inzetbaar.

Het motorblok is inmiddels volledig gereviseerd; een gereviseerde krukas en een geboord en gehoond cilinderblok met nieuwe zuigers. Helaas ontbreekt mij de tijd om het blok te monteren onder de GT750-A Candy Gold.
 
 
   
 
WORDT VERVOLGD Blokreminder: Sloop Arkel GT750-B blok
 
Datum km stand Totaal
     
     
     
HOME


 

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden verleend.